НАШИ БРЕНДЫ

Жеңиш күнүңүздөр менен!

Мындай жолугушуулар дайыма өзгөчө жылуу маанайда өтөт
Жеңиш күнүн утурлап «Риха» компаниясы ардагерлерди – Улуу Ата Мекендик согуштун катышуучуларын жана тылдын эмгекчилерин куттукташты.
1. Тыл жумушчусу Мария Ильинишна Кондратенко 100 жашта
2. Тыл жумушчусу Вечер Анна Иосиповна, 98 жашта
3. Ардагер Мухамеджанов Хусаин Гильмидинович 97 жашта
Сиздерге тынчтык жана жакшы жаңылыктарды, ачык асман жана ар бир үйдө бакубатчылык орношоорун каалайбыз
Жеңиш күнүңүздөр менен!
Урматтоо менен, Риха компаниясы

Такие встречи всегда проходят с особой теплотой
Накануне Дня Победы компания «Риха» поздравила ветеранов – участников Великой Отечественной войны и тружениц тыла.
1. Труженица тыла Кондратенко Мария Ильинишна 100 лет
2. Труженица тыла Вечер Анна Иосиповна 98 лет
3. Ветеран Мухамеджанов Хусаин Гильмидинов 97 лет
Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба и благополучия в каждом доме
С днем Победы!
С уважением, компания Риха!