БИЗДИН БРЕНДДАР
Нан

Белорус нан

Курамы: кара буудай уну, угут, буудай уну, кант, үрөндүн өзөгү.