НАШИ БРЕНДЫ

Достор! Тарых жана Ата-бабаларды эскерүү күнү менен куттуктайбыз!

Кыргызстандын эли көптөгөн сыноолорду баштан кечирип, маданий өзгөчөлүктү, каада-салтты жана тилди сактап келишкен
Ушул маанилүү учурда, биз ар бир адамга өз максаттарына жетүүнү, өз ойлорун эркин билдирүүнү жана ата-бабаларыбыз сактап калган жерди баалоону каалайбыз!
Урматтоо менен, Риха

Друзья! Поздравляем с Днем истории и памяти предков

Народ Кыргызстана пройдя через множество испытаний, сохранил культурную идентичность, традиции и язык
В этот знаменательный, мы желаем всем достигать поставленных целей, свободно выражать свои мысли, и ценить землю, которую сохранили наши предки!
С уважением, компания Риха