НАШИ БРЕНДЫ

Риханын сырдуу сатып алуучусу бол!

Фирмалык дүкөндөрдүн тейлөө кызматын жакшыртуу үчүн жана продукциянын сапатын жогорулатуу үчүн биз сынакты баштайбыз

Комментарийге «Мен кошулам!» деп жазыңыз, биз сизге «Сырдуу сатып алуучу» функциясын кошобуз !

Туш келди жолу менен, 05.08.2022 жеңүүчүлөрдү тандап, биздин продукциядан жасалган себетти белекке беребиз

Стань Тайным Покупателем Риха!

Для улучшения обслуживания Фирменных Точек и качества производимой продукции, мы запускаем конкурс

Напиши в комментариях «Я в деле!», и мы включим вам функцию Тайного Покупателя!

Рандомным образом, 05.08.2022 мы выберем победителей и подарим корзину с нашей продукцией